FIQHISLAM.com

BERITA TERKINI
ARTIKEL ISLAMI
Sabar dan Syukur yang Palsu
18 Desember 2014
Sabar dan Syukur yang Palsu
ORANGTUA & ANAK
4 Kisah Miris Orangtua Digugat Anak
BERITA INTERNASIONAL
Merkel: Hukuman Terhadap Rusia Tetap tak Terelakkan
BERITA INTERNASIONAL
Amerika Akan Gunakan Hak Vetonya, Gagalkan Upaya Palestina
BERITA INTERNASIONAL
UE Siap Hapus Status Hamas, Israel Kalang Kabut
BERITA INTERNASIONAL
Dituduh Tolak Perangi Boko Haram, 54 Serdadu Dihukum Mati
BERITA INTERNASIONAL
BERITA INTERNASIONAL
230 Jenazah Ditemukan di Kuburan Massal di Suriah
EKONOMI, BISNIS DAN KEUANGAN SYARIAH
Bank Syariah Harus Siap Hadapi MEA
ISLAM INDONESIA
Nilai-Nilai Agama Mulai Terkikis Secara Sistematis
ISLAM INDONESIA
Sirah Nabawiyah Telah Diganti Kisah Fiksi Doraemon
DUNIA ISLAM
Darurat al Aqsha Akibat Kepungan Warga Yahudi
SYARIAH AKIDAH AKHLAK IBADAH
Aurat terhadap Anak Angkat
16 Desember 2014
Aurat terhadap Anak Angkat
BERITA INTERNASIONAL
84 Anak Tewas dalam Serangan ke Satu Sekolah di Pakistan
BERITA INTERNASIONAL
Ini Man Haron Monis, Penyandera Kafe Sydney
BERITA INTERNASIONAL
Mantan Petinju Inggris Bantu ISIS
BERITA INTERNASIONAL
Sejak Tegang dengan AS, Belanja Militer Rusia Gila-gilaan
DUNIA ISLAM
Merkel: Islamofobia tidak Diterima di Jerman
POPULER
SYARIAH AKIDAH AKHLAK IBADAH
12 Orang yang Didoakan Malaikat
SYARIAH AKIDAH AKHLAK IBADAH
Ciri-ciri Orang Ikhlas
SYARIAH AKIDAH AKHLAK IBADAH
Rezeki Itu Datang Mencari Seseorang
SYARIAH AKIDAH AKHLAK IBADAH
Sebab-Sebab Turunnya Rezeki
ARTIKEL ISLAMI
Rezeki Kita, Soal Rasa
SYARIAH AKIDAH AKHLAK IBADAH
Dahsyatnya Kengerian di Alam Kubur
SYARIAH AKIDAH AKHLAK IBADAH
3 Keutamaan Menutupi Aib Saudara Sesama Muslim
SYARIAH AKIDAH AKHLAK IBADAH
Allah pun Tertawa
NABI MUHAMMAD SAW
Rasulullah dan Uang 8 Dirham
SYARIAH AKIDAH AKHLAK IBADAH
Tiga Kali Murtad
ARTIKEL ISLAMI
Kebahagiaan Sejati
Sejarah Aliran Maturidiyah PDF Print E-mail

Sejarah Aliran MaturidiyahFiqhislam.com - Setelah wafatnya Khalifah Usman bin Affan dan tampilnya Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah keempat, umat Islam terpecah dalam memberikan dukungan.

Ada yang meminta supaya diusut dulu penyebab wafatnya Usman dan siapa dalang di baliknya, sedangkan yang lain meminta ditegakkan dulu posisi khalifah untuk meredakan situasi yang genting.

Kondisi yang ‘mencekam’ itu membuat umat Islam terpecah dalam memberikan dukungan kepada Ali bin Abu Thalib. Ada yang mendukung dan ada pula yang menentangnya.

Akibatnya, bermunculan tuduhan saling menyesatkan di antara umat Islam. Bahkan, sampai ada kelompok yang mengafirkan kelompok lain. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan munculnya paham atau aliran teologi (akidah) dalam Islam. Di antara aliran teologi itu, salah satunya adalah aliran Maturidiyah.

Aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi yang bercorak rasional-tradisional. Aliran ini kali pertama muncul di Samarkand, pertengahan kedua abad kesembilan Masehi. Nama aliran itu dinisbahkan dari nama pendirinya, Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi.

Al-Maturidi lahir dan hidup di tengah-tengah iklim keagamaan yang penuh dengan pertentangan pendapat antara Muktazilah dan Asy’ariyah mengenai kemampuan akal manusia.

Aliran ini disebut-sebut memiliki kemiripan dengan Asy’ariyah. Sebelum mendirikan aliran Maturidiyah ini, Abu Mansur Al-Maturidi adalah murid dari pendiri Asy’ariyah, yakni Abu Hasan Al-Asy’ari.

Dalam Ensiklopedia Islam terbitan Ichtiar Baru Van Hoeve, disebutkan, pada pertengahan abad ke-3 H terjadi pertentangan yang hebat antara golongan Muktazilah dan para ulama.

Sebab, pendapat Muktazilah dianggap menyesatkan umat Islam. Al-Maturidi yang hidup pada masa itu melibatkan diri dalam pertentangan tersebut dengan mengajukan pemikirannya.

Pemikiran-pemikiran Al-Maturidi dinilai bertujuan untuk membendung tidak hanya paham Muktazilah, tetapi juga aliran Asy’ariyah.

Banyak kalangan yang menilai, pemikirannya itu merupakan jalan tengah antara aliran Muktazilah dan Asy’ariyah. Karena itu, aliran Maturidiyah sering disebut “berada antara teolog Muktazilah dan Asy’ariyah”.

Namun, keduanya (Maturidi dan Asy’ari) secara tegas menentang aliran Muktazilah. Kaum Asy’ari berhadapan dengan Muktazilah di pusatnya, yakni Basrah, sedangkan Maturidi berhadapan di Uzbekistan, di daerah Maturid. Karena itulah, Maturidiyah dan Asy’ariyah dianggap memiliki kesamaan walaupun berbeda aliran.

Menurut Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip Ahmad Hanafi dalam “Theology Islam (Ilmu Kalam)”, yang sering dipermasalahkan keduanya tidak lebih dari 10 soal dan semuanya tidak terlalu prinsip, kecuali hanya istilah.

Keduanya membela kepercayaan yang ada dalam Alquran. Dalam usahanya tersebut, keduanya mengikatkan diri pada kepercayaan itu.

Semasa hidupnya, Al-Maturidi dikenal sebagai pengikut setia Imam Hanafi yang terkenal ketat dengan keabsahan pendapat akal.

Al-Maturidi memang banyak menimba ilmu kepada para ulama dari Mazhab Hanafi, seperti Muhammad bin Muqatil Ar-Razi, Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Al-Juzjani, Abu Nasr Al-Iyadi, dan Nusair bin Yahya.

Sebagai pengikut Imam Hanafi, tak mengherankan bila paham teologi yang disebarkan oleh Al-Maturidi memiliki banyak persamaan dengan paham-paham yang dipegang Imam Hanafi yang mengedepankan pertimbangan akal dalam memecahkan berbagai masalah keagamaan.

Hal ini pula yang menyebabkan paham Maturidiyah banyak dianut oleh kalangan ulama yang menganut Mazhab Hanafi di bidang fikih.

Terpecah dua
Namun, dalam perkembangannya, aliran Maturidiyah ini terpecah ke dalam dua kelompok, yaitu Maturidiyah Samarkand yang dipimpin oleh Al-Maturidi dan Maturidiyah Bukhara yang dipimpin oleh Abu Al-Yusr Muhammad Al-Bazdawi.

Al-Bazdawi merupakan pengikut Al-Maturidi yang penting dan penerus yang baik dalam pemikirannya. Nenek Al-Bazdawi menjadi salah satu murid Al-Maturidi. Ia mempelajari ajaran Maturidiyah dari kedua orang tuanya.

Pengelompokan itu terjadi karena ada perbedaan pendirian mengenai wewenang akal. Bagi Maturidiyah Samarkand, akal manusia dapat mengetahui adanya Tuhan, baik dan buruk, serta mengetahui kewajiban bersyukur kepada Tuhan.

Sementara itu, aliran Maturidiyah Bukhara berpandangan bahwa akal manusia hanya dapat mengetahui adanya Tuhan serta baik dan buruk, sedangkan mengenai kewajiban manusia merupakan wewenang wahyu, bukan wewenang akal. [yy/republika]