FIQHISLAM.com

BERITA TERKINI
BERITA INTERNASIONAL
Dua Tahun Setelah Mursi Jatuh, Mesir Jadi Represif
SYARIAH AKIDAH AKHLAK IBADAH
Ketentuan Mengganti Shalat Usai Haid dan Nifas
ISLAM INDONESIA
Islam Nusantara
01 Juli 2015
Islam Nusantara
BERITA INTERNASIONAL
ISIS Ancam Gulingkan Hamas
BERITA UMRAH DAN HAJI
Mau Umrah, Baca Lima Panduan Kemenag
BERITA INTERNASIONAL
ISIS Serang Kubu Houthi di Sanaa
ISLAM INDONESIA
Separuh Muslim Indonesia Buta Huruf Al Quran
SYARIAH AKIDAH AKHLAK IBADAH
7 Indikator Kebahagiaan Dunia Menurut Sahabat Ibnu Abbas
BERITA INTERNASIONAL
Pelaku Penembakan Turis di Tunisia Dikenal Ramah
BERITA UMRAH DAN HAJI
Di Mekah, Semua Masjid Dibebaskan dari Pengemis
BERITA UMRAH DAN HAJI
5 Tips Umroh Nyaman dan Terhindar Penipuan
BERITA INTERNASIONAL
AL Israel Tangkap Kapal Penembus Blokade Gaza
BERITA INTERNASIONAL
Turki Siap Invasi Besar-besaran ke Suriah
BERITA INTERNASIONAL
AS Lancarkan Serangan ke Afghanistan
ISLAM INDONESIA
Saatnya Kekejaman Terhadap Rohingya Dihentikan
BERITA INTERNASIONAL
Pasukan Kurdi Bersihkan Kobani dari ISIS
BERITA INTERNASIONAL
Puluhan Orang Tewas dalam Kerusuhan di Irak
POPULER
BERITA INTERNASIONAL
ISIS Sudah Didepan Mata Israel
SYARIAH AKIDAH AKHLAK IBADAH
Sujud Sahwi, Apa dan Bagaimana?
SYARIAH AKIDAH AKHLAK IBADAH
Cara Ketahui Keshalehan Seseorang
SYARIAH AKIDAH AKHLAK IBADAH
Tiga Hal yang Disukai
SYARIAH AKIDAH AKHLAK IBADAH
Kaum Bani Israil Masa Kini
SYARIAH AKIDAH AKHLAK IBADAH
Takdir Allah Tak Pernah Salah
SYARIAH AKIDAH AKHLAK IBADAH
Apakah Jin Punya Akal?
NABI MUHAMMAD SAW
Di Telaga itu, Rasul Menanti
ARTIKEL ISLAMI
Pemaaf itu Indah
Sejarah Aliran Maturidiyah PDF Print E-mail

Sejarah Aliran MaturidiyahFiqhislam.com - Setelah wafatnya Khalifah Usman bin Affan dan tampilnya Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah keempat, umat Islam terpecah dalam memberikan dukungan.

Ada yang meminta supaya diusut dulu penyebab wafatnya Usman dan siapa dalang di baliknya, sedangkan yang lain meminta ditegakkan dulu posisi khalifah untuk meredakan situasi yang genting.

Kondisi yang ‘mencekam’ itu membuat umat Islam terpecah dalam memberikan dukungan kepada Ali bin Abu Thalib. Ada yang mendukung dan ada pula yang menentangnya.

Akibatnya, bermunculan tuduhan saling menyesatkan di antara umat Islam. Bahkan, sampai ada kelompok yang mengafirkan kelompok lain. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan munculnya paham atau aliran teologi (akidah) dalam Islam. Di antara aliran teologi itu, salah satunya adalah aliran Maturidiyah.

Aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi yang bercorak rasional-tradisional. Aliran ini kali pertama muncul di Samarkand, pertengahan kedua abad kesembilan Masehi. Nama aliran itu dinisbahkan dari nama pendirinya, Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi.

Al-Maturidi lahir dan hidup di tengah-tengah iklim keagamaan yang penuh dengan pertentangan pendapat antara Muktazilah dan Asy’ariyah mengenai kemampuan akal manusia.

Aliran ini disebut-sebut memiliki kemiripan dengan Asy’ariyah. Sebelum mendirikan aliran Maturidiyah ini, Abu Mansur Al-Maturidi adalah murid dari pendiri Asy’ariyah, yakni Abu Hasan Al-Asy’ari.

Dalam Ensiklopedia Islam terbitan Ichtiar Baru Van Hoeve, disebutkan, pada pertengahan abad ke-3 H terjadi pertentangan yang hebat antara golongan Muktazilah dan para ulama.

Sebab, pendapat Muktazilah dianggap menyesatkan umat Islam. Al-Maturidi yang hidup pada masa itu melibatkan diri dalam pertentangan tersebut dengan mengajukan pemikirannya.

Pemikiran-pemikiran Al-Maturidi dinilai bertujuan untuk membendung tidak hanya paham Muktazilah, tetapi juga aliran Asy’ariyah.

Banyak kalangan yang menilai, pemikirannya itu merupakan jalan tengah antara aliran Muktazilah dan Asy’ariyah. Karena itu, aliran Maturidiyah sering disebut “berada antara teolog Muktazilah dan Asy’ariyah”.

Namun, keduanya (Maturidi dan Asy’ari) secara tegas menentang aliran Muktazilah. Kaum Asy’ari berhadapan dengan Muktazilah di pusatnya, yakni Basrah, sedangkan Maturidi berhadapan di Uzbekistan, di daerah Maturid. Karena itulah, Maturidiyah dan Asy’ariyah dianggap memiliki kesamaan walaupun berbeda aliran.

Menurut Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip Ahmad Hanafi dalam “Theology Islam (Ilmu Kalam)”, yang sering dipermasalahkan keduanya tidak lebih dari 10 soal dan semuanya tidak terlalu prinsip, kecuali hanya istilah.

Keduanya membela kepercayaan yang ada dalam Alquran. Dalam usahanya tersebut, keduanya mengikatkan diri pada kepercayaan itu.

Semasa hidupnya, Al-Maturidi dikenal sebagai pengikut setia Imam Hanafi yang terkenal ketat dengan keabsahan pendapat akal.

Al-Maturidi memang banyak menimba ilmu kepada para ulama dari Mazhab Hanafi, seperti Muhammad bin Muqatil Ar-Razi, Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Al-Juzjani, Abu Nasr Al-Iyadi, dan Nusair bin Yahya.

Sebagai pengikut Imam Hanafi, tak mengherankan bila paham teologi yang disebarkan oleh Al-Maturidi memiliki banyak persamaan dengan paham-paham yang dipegang Imam Hanafi yang mengedepankan pertimbangan akal dalam memecahkan berbagai masalah keagamaan.

Hal ini pula yang menyebabkan paham Maturidiyah banyak dianut oleh kalangan ulama yang menganut Mazhab Hanafi di bidang fikih.

Terpecah dua
Namun, dalam perkembangannya, aliran Maturidiyah ini terpecah ke dalam dua kelompok, yaitu Maturidiyah Samarkand yang dipimpin oleh Al-Maturidi dan Maturidiyah Bukhara yang dipimpin oleh Abu Al-Yusr Muhammad Al-Bazdawi.

Al-Bazdawi merupakan pengikut Al-Maturidi yang penting dan penerus yang baik dalam pemikirannya. Nenek Al-Bazdawi menjadi salah satu murid Al-Maturidi. Ia mempelajari ajaran Maturidiyah dari kedua orang tuanya.

Pengelompokan itu terjadi karena ada perbedaan pendirian mengenai wewenang akal. Bagi Maturidiyah Samarkand, akal manusia dapat mengetahui adanya Tuhan, baik dan buruk, serta mengetahui kewajiban bersyukur kepada Tuhan.

Sementara itu, aliran Maturidiyah Bukhara berpandangan bahwa akal manusia hanya dapat mengetahui adanya Tuhan serta baik dan buruk, sedangkan mengenai kewajiban manusia merupakan wewenang wahyu, bukan wewenang akal. [yy/republika]